Grenzen stellen

Hoe vaak gebruik jij het woord “Eigenlijk” eigenlijk?
Eigenlijk moet je het woord ”Eigenlijk” nooit gebruiken.
Let er maar eens op hoe vaak je dit woord eigenlijk gebruikt.
Vaak wordt het woord gebruikt in de betekenis van “tegen beter weten in”
• “Eigenlijk” moet ik dat stukje taart niet nemen
• Ik zou “Eigenlijk” wat beter voor mijzelf moeten zorgen
• “Eigenlijk” beter van niet!
Je maakt jezelf niet duidelijk voor anderen en geeft anderen hiermee de ruimte om het zelf in te vullen.
Geef je grenzen aan, wees duidelijk!
Als je “het eigenlijk niet” moet nemen,
Neem het dan NIET!